domingo, 21 de junio de 2015

Raconets màgics a la Part Alta de Tarragona

La plaça de Sant Joan i el Carrer de la Guitarra, raconets màgics a la Part Alta de Tarragona.


Graffitis romans a la Baixada del Roser.

 
Finestra sexy.
 

Plaça de Sant Joan. 

Carrer de la Guitarra.